Το Βαρβάκειο ίδρυμα προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση είκοσι τριών (23) υποτροφιών εσωτερικού κατά το σχολικό και ακαδημαικό έτος 2015-2016.

Απαραίτητη προυπόθεση συμμετοχής όλων των υποψηφίων στο διαγωνισμό είναι η ελληνική ιθαγένεια ή ελληνική καταγωγή και η ύπαρξη οικονομικής αδυναμίας, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας ΔΟΥ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 6 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 π.μ. στο διδακτήριο της Βαρβακείου Σχολής στο Π.Ψυχικό.

Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές έντυπες ειδικές αιτήσεις στο Βαρβάκειο ίδρυμα, το αργότερο μέχρι την 21 Ιανουαρίου 2016.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών