ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Ενημερώνουμε τους κατοίκους του δήμου μας, ότι σε εφαρμογή της αρίθμ.ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016    Υπουργικής Απόφασης, θα αποδοθεί στους καταναλωτές της Δ.Ε.Η. με την μορφή πίστωσης στους σχετικούς λογαριασμούς (που υπήρχαν έως την 9η Αυγούστου 2016), ισομερώς κατά ένα ποσοστό, το 1% των εσόδων (το οποίο δεν μας είναι γνωστό), από τις ΑΠΕ (Ανεμογεννήτριες) που υπάρχουν στον δήμο μας.

     Μπορείτε να αναζητήσετε τον αριθμό παροχή της οικίας σας για να διαπιστώσετε ότι είστε δικαιούχος, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα της  ΔΕΔΔΗΕ και στην διεύθυνση:

http://www.deddie.gr/el/upiresies/fwtovoltaika-kai-alles-ape/oikiakes-paroxes-twn-dimotikwntopikwn-koinotitwn-o

 

     Στην περίπτωση μη εύρεσης του αριθμού παροχής σας, μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση εντός δέκα (10) ημερών, δηλαδή έως τις 30.12.2016, στον δήμο, δηλώνοντας τον αριθμό παροχής, προκειμένου αυτός να καταγραφεί.

     Η απόδοση των ποσών στους λογαριασμούς θα γίνει κατόπιν εκδίκασης των πιθανών ενστάσεων και της έκδοσης των τελικών πινάκων των δικαιούχων.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών