Ο Δήμος Ψαρών συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Αθλητικά Μονοπάτια Χειμώνας 2016» που διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος» με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και διεξάγεται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση τεχνικών, η προώθηση αθλητικών δεξιοτήτων, η δημιουργικότητα και η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί την 1 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή

 afisa

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών