Όπως σας είχαμε ενημερώσει με προηγούμενη ανακοίνωση μας, περατώθηκε ο διαγωνισμός που αφορούσε την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μας με Πειραιά, Χίο και Μυτιλήνη. Μέχρι την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών του διαγωνισμού και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (ανάδοχος εταιρεία Blue Star), το δρομολόγιο θα εκτελείται από την Hellenic Seaways, από την επόμενη εβδομάδα.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών