Με πρωτοβουλία του Δήμου Ψαρών, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το πρόγραμμα τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του δήμου Ψαρών για το 2016. Μπορείτε να ενημερωθείτε διαβάζοντας το έντυπο του προγράμματος από εδώ. Βάσει αυτού του προγράμματος, μπορούν όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην δημόσια διαβούλευση καταθέτοντας προτάσεις, κάνοντας σχόλια και παρατηρήσεις με στόχο την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου, μέσα από τον οποίο θα προκύψουν οφέλη για τον τελικό σχεδιασμό του προγράμματος τουριστικής προβολής και ανάπτυξης για τα Ψαρά.

Το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης θα είναι ενεργό για δημόσια διαβούλευση μέχρι το Σάββατο 12/03/2016. 

Για να συμμετέχετε στην δημόσια διαβούλευση, επισκεφτείτε τη Δημόσια Συζήτηση για τα Ψαρά.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών