Ο Δήμος Ψαρών θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον κανονισμό λειτουργίας του κοιμητηρίου του Δήμου Ψαρών. Το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης θα είναι ενεργό για δημόσια διαβούλευση μέχρι την Δευτέρα 02/11/2015.

Θέλω να συμμετέχω στη δημόσια διαβούλευση!

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών