Με πρωτοβουλία του Δήμου Ψαρών, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση ο Κανονισμός Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου! Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην δημόσια διαβούλευση (έχοντας κάνει εγγραφή στο Forum - Δημόσια Συζήτηση για τα Ψαρά - της ιστοσελίδας του Δήμου ως χρήστες - μέλη) καταθέτοντας προτάσεις, κάνοντας σχόλια και παρατηρήσεις με στόχο την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου, μέσα από τον οποίο θα προκύψουν οφέλη για τον τελικό σχεδιασμό του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων.

Το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης θα είναι ενεργό για δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 22/05/2015.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών