ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2016»

Ο Δήμος Ψαρών, έπειτα από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Αθλητικά μονοπάτια 2015» που διήρκησε από 29 Ιουνίου 2015 έως 17 Ιουλίου 2015, προτίθεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Αθλητικά Μονοπάτια Χειμώνας 2016» που διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος» με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και διεξάγεται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση τεχνικών, η προώθηση αθλητικών δεξιοτήτων, η δημιουργικότητα και η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί την 1 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και απευθύνεται τόσο σε παιδιά (6-18 ετών) όσο και σε ενηλίκους, προσκομίζοντας σε κάθε περίπτωση τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Διοργανώτρια Αρχή πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι μέχρι 18/12/2015. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και συγκεντρώνονται είτε στο Δήμο Ψαρών είτε στον κο Αθανασιάδη Γιώργο, υπεύθυνο γυμναστή για την διευθέτηση των χώρων άσκησης και την παραλαβή και αποθήκευση του αθλητικού εξοπλισμού για το πρόγραμμα.

Πρόσκληση από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος»

Αίτηση συμμετοχής ανηλίκων

Αίτηση συμμετοχής ενηλίκων

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών