ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώθηκαν από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Απόρους (ΤΕΒΑ) τα αποτελέσματα των αιτήσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ).

Οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Δήμο Ψαρών και να ζητούν εκτύπωση του αυτοματοποιημένου εγκριτικού ή απορριπτικού μηνύματος που εμφανίζεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Η υποβολή ενστάσεων ξεκινάει από σήμερα, Δευτέρα, 19/10/2015 και ολοκληρώνεται εντός 7 ημερών, τη Δευτέρα, 26/10/2015.

Αποτελέσματα των αιτήσεων.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/143/12.10.2015 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, με οδηγίες  σχετικά με τη διαχείριση των αποτελεσμάτων και την υποβολή ενστάσεων.

Έντυπο ενστάσεων

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών