ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της 96ΑΔΤΕ θα πραγματοποιηθούν βολές με πραγματικά πυρά στη θαλάσσια περιοχή Φτελιό κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

α. Τετάρτη 9 Μαίου 2018 από τις 08:00 μέχρι 15:00

β.Πέμπτη 10 Μαίου 2018 από τις 08:00 μέχρι τις 15:00 ( εναλλακτική ημερομηνία)

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σημεία :

ΥΨΩΜΑ ΤΡΟΥΛΛΙΑ- ΔΥΤΙΚΑ ΑΜΑΞΙΤΗΣ ΟΔΟΥ - ΥΨΩΜΑ ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ και η θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 6 Ναυτικών μιλίων από την ακτή στο ακρωτήριο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ακρωτήριο ΠΟΥΝΤΑ ΡΟΥΣΣΟΥ.

Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες , απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή , η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Μετά την βολή θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην προστασία περιβάλλοντος.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών