Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από την αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία , θα εκτελεστούν βολές με πραγματικά πυρά στη θαλάσσια περιοχή Φτελιό στις 14 Νοεμβρίου από τις 08:00 έως τις 15:00.

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σημεία: ΥΨΩΜΑ ΤΡΟΥΛΛΙΑ - ΔΥΤΙΚΑ ΑΜΑΞΙΤΗΣ ΟΔΟΥ- ΥΨΩΜΑ ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ και η θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 6 Ναυτικών Μιλίων από την ακτή ανάμεσα στο Ακρ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - Ακρ.ΠΟΥΝΤΑ ΡΟΥΣΣΟΥ.

Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Μετά τη βολή, θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών