Η Σύγκληση της Επιτροπής ελέγχου δημοτικών κτιρίων, καταστημάτων και δημοτικού νεκροταφείου με θέμα την διαβούλευση επί του σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου Ψαρών που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:30 π.μ, αναβλήθηκε και μετατέθηκε για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών