ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:30, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του δήμου μας,  ενημερωτική ημερίδα με θέμα την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο στα Ψαρά.

Στην ημερίδα, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της αναδόχου κοινοπραξίας και πρόκειται να αναλυθούν θέματα σχετικά με:

Α. τους τίτλους και τα έγγραφα που θεμελιώνουν τα εγγραπτέα δικαιώματα ανάλογα με την αιτία κτήσεώς τους

Β.τα έγγραφα νομιμοποίησης των δηλούντων και

Γ.τη διαδικασία εντοπισμού των ιδιοκτησιών

Σκοπός της ημερίδας είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων των δικαιούχων της περιοχής μας, ώστε να υποβάλλουν ορθά και εμπρόθεσμα τις δηλώσεις ιδιοκτησίας τους, χωρίς ταλαιπωρία.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών