ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους καταστηματάρχες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους,      όπως προσέλθουν στον δήμο το αργότερο έως τις  30/5/2018,, προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση χορήγησης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Το έντυπο της αίτησης και λοιπές πληροφορίες, παρέχονται στο Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Ψαρών                            ( τηλ.22743-50112, κ. Π.Χατζηπαναγιώτη)

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών