Στις 20 & 21 του Σεπτέμβρη θα βρίσκεται στα Ψαρά η εταιρεία ΑΧΙΟΝ HELLAS με σκοπό την παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων και πολιτιστικών-ενημερωτικών εκδηλώσεων, στους κατοίκους του νησιού μας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΔΡΑΣΕΙΣ 3ου ΔΙΑΠΛΟΥ AXION HELLAS

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών