Επίσκεψη της "Ανοικτής Αγκαλιάς" στα Ψαρά με το πρόγραμμα "Υποστηρίζουμε την Ζωή". Η επίσκεψη θα γίνει στις 11-12 Σεπτεβρίου 2015. Δείτε αναλυτικά στην ανακοίνωση τί περιλαμβάνει το πρόγραμμα, τις ώρες λειτουργίας και τις ειδικότητες του κλιμακίου των ιατρών που θα το πλαισιώσουν.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών