Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες αναβάθμισης του δικτύου του ΟΤΕ και των ταχυτήτων Ασύμμετρης Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής. Η ταχύτητα για τις ήδη υφιστάμενες συνδέσεις θα φτάνει τα 4 Mbps ενώ οι χρήστες μπορούν να αιτηθούν την αναβάθμιση της σύνδεσης τους ή την δημιουργία νέας σύνδεσης στα 24 Mbps. Η αναβάθμιση θα γίνεται έπειτα από αίτηση του χρήστη στο 13888.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών