Ο Δήμος Ψαρών θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης Παίδων και Νέων μέσω Αθλητικών, Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων», το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2015 περιλαμβάνοντας ως επιμέρους προγράμματα την «Άθληση και Δημιουργική απασχόληση» και την «εκμάθηση ασφαλούς κολύμβησης». Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση τεχνικών, η προώθηση αθλητικών δεξιοτήτων, η δημιουργικότητα και η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από τον οργανισμό «Αναγέννηση και Πρόοδος» με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος υπό την επιστημονική & ιατρική επίβλεψη της Α’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής και της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού.

Πρόγραμμα Αθλητικών Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών