ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον Δήμο Ψαρών

Από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2011 ο Δήμος Ψαρών εφαρμόζει τη διαδικασία δημοσίευσης αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που προβλέπει το πρόγραμμα «Διαύγεια» σύμφωνα με τον N.3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο.

Η σελίδα ειδικού σκοπού ανάρτησης αποφάσεων για τον Δήμο Ψαρών είναι:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_psaron

Η Κεντρική σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ  είναι:

http://et.diavgeia.gov.gr

 

Diavgeia _banner

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών