ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώμουμε όλους όσους έχουν οιοδήποτε ακίνητο στην ιδιοκτησία τους στο Δήμο Ψαρών, ότι το προσεχές Φθινόπωρο θα ξεκινήσει η υποβολή δηλώσεω ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να προετοιμαστούν καταλλήλως όταν θα ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα θέματα που αφορούν τις δηλώσεις επικοινονώντας με την υπηρεσία του Εθνικού Κτηματολογίου Χίου, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίμου μπορείτε να τα μάθετε  πατώντας εδώ

Ακόμη μπορείτε να διαβάσετε το έγγραφο ενημέρωσης για την υποβολή των δηλώσεων  ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο πατώντας εδώ και ακόμη να ενημερωθείτε για τις οδηγίες υποβολής δήλωσης πατώντας εδώ.

 

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών