Ενημερώνουμε τους αγρότες των οποίων, μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου καταστράφηκε, λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς, ότι μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του Δήμου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις απαραίτητες διαδικασίες, να καταγραφούν και εν συνεχεία να υποβάλλουν αίτηση καταβολής της δικαιούμενης αποζημίωσής τους απο τον ΕΛΓΑ.

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας, σας ενημερώνουμε ότι δικαιούχοι αποζημίωσης, είναι μόνο οι αγρότες που καταβάλουν εισφορά υπερ ΕΛΓΑ.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών