ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ' αρίθμ.1814660/12-3-2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που μας εστάλη, ο Δήμος μας πρόκειται να ενταχθεί στην διαδικασία κτηματογράφησης, η οποία προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2018.

Καλουνται οι πολίτες που έχουν δικαίωματα ιδιοκτησίας στο Δήμο Ψαρών να μεριμνήσουν ώστε να προβούν στην συλλογή των απαράιτητων δικαιολογητικών, προκειμένου κατά την έναρξη των διαδικασιών κτηματογράφησης, να μην ταλαιπωρηθούν και να υποβάλλου έγκαιρα την σχετική δήλωση για την καταγραφή των ιδιόκτητων ακινήτων τους.

Πατώντας εδώ μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με νεότερη ανακοίνωση, θα υπάρξει ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία  έναρξης υποβολής των δηλώσεων.

Για περισσότερς πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία κτηματογράφησης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών