Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), μέλος του οποίου είναι και ο Δήμος Ψαρών, οργανώνει την 6η πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την Ορθή Κατανάλωση του Αλκοόλ, υπό την Αιγίδα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο στόχος της εκστρατείας αυτής είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε θέματα που αφορούν την κατανάλωση του αλκοόλ,ι η καλύτερη κατανόηση των συνεπειών της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ και η αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με το αλκοόλ και την οδήγηση, συμβάλλοντας έτσι στη
μείωση των ατυχημάτων.

ALCOOL

2018_1

 

2018_2

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών