-Από 1-05-2018 έως και 31/10/2018 α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονται σε βραχώδεις ή πετρώδεις περιοχές σε πεδινά ή ανώμαλα εδάφη και λόφους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εκτός των Νομών Χίου, Σάμου και της Νήσου Λέσβου όπου ο ως άνω περιορισμός ισχύει από 16/04/2018 μέχρι και 31/10/2018.
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών