ΨΗΦΙΣΜΑ

                                                   Του Δήμου Ψαρών

Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου μας εκφράζει την αντίθεσή του και την βαθύτατη ανησυχία του για την επικείμενη κατάργηση των χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ, η οποία θα έχει πολλαπλές  αρνητικές επιπτώσεις στην όποια παραγωγική δραστηριότητα στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή του Βορείου Αιγαίου.

Το ειδικό φορολογικό καθεστώς για  τα νησιά μας  υιοθετήθηκε προκειμένου να αντισταθμιστούν οι αρνητικές συνέπειες της «νησιωτικότητας» και ιδιαίτερα το αυξημένο κόστος διαβίωσης στις νησιωτικές περιοχές λόγω, μεταξύ άλλων, του συνεχώς αυξανόμενου κόστους αεροπορικής και θαλάσσιας μεταφοράς, ανθρώπων και προϊόντων.

Ως εκ τούτου ζητάμε από την Κυβέρνηση:

  • να μην επιδεινώσει παραπέρα την δεινή κατάσταση των κατοίκων των νησιών μας και ιδιαίτερα των μικρών ακριτικών όπως είναι τα Ψαρά, που ούτως ή άλλως και με το ισχύον καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ επιβαρύνονται επιπλέον σε σχέση με τα μεγαλύτερα
  • να μην προχωρήσει στην κατάργηση των χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ  που θα εντείνει την δραματική δημογραφική «αιμορραγία» που βιώνουν ειδικά τα ακριτικά νησιά μας και θα οδηγήσει τους εναπομείναντες κατοίκους στην εγκατάλειψη αυτών.

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών