ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή αιτήσεων που αφορά στη δράση: «Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μόνιμων Κατοίκων των Απομακρυσμένων Περιοχών της Χώρας στους Ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ελεύθερης Λήψης» (ΦΕΚ Β/1203/2017)

Οι  μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ψαρών μπορούν να προσέρχονται έως  τέλος Ιανουαρίου 2018 στο δημαρχείο προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς τους καθώς και την πιο πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (Δ.Ε.Η. κτλ) ή το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους από την οικεία Δ.Ο.Υ, προκειμένου να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που θα τους χορηγηθεί και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα τους χορηγείται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα μπορούν να προσκομίζουν την ανωτέρω βεβαίωση σε όποια εταιρία παροχής υπηρεσιών δορυφορικής τηλεόρασης επιθυμούν και να λαμβάνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παροχή της υπηρεσίας η οποία θα αφορά τη δωρεάν δορυφορική πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών