ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση: «"Παροχή Δωρεάν Ευρυζωνικής Σύνδεσης (Internet) στους Μόνιμους Κατοίκους των Απομακρυσμένων Νησιών της Χώρας" (ΦΕΚ Β/3532/2017).» που έχει ενταχθεί ο Δήμος Ψαρών.

Οι  μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ψαρών, οι υπάλληλοι του εν γένει Δημόσιου Τομέα, καθώς και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.) που υπηρετούν στα Ψαρά, μπορούν να προσέρχονται στο δημαρχείο προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς τους, την πιο πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (Δ.Ε.Η. κτλ) και το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους από την οικεία Δ.Ο.Υ, προκειμένου να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που θα τους χορηγηθεί εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 2274350100 κ. Φιλίνης Γεώργιος ή πατώντας εδώ

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών