ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι αύριο 1/2/2017 ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α).

Προς αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, σας ενημερώνουμε, ότι επειδή κατά την υποβολή της αίτησης γίνεται διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα υποβολής της φορολογικής δήλωσης, για οποιοδήποτε περιουσιακό, οικογενειακό ή άλλο δεδομένο που έχει αλλάξει. ο αιτών θα πρέπει να το δηλώσει, προσκομίζοντας το ανάλογο δικαιολογητικό απόδειξης της αλλαγής αυτής.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζει ο αιτών όταν προσέλθει για την υποβολή της αίτησης είναι: Α.Φ.Μ. , Α.Μ.Κ.Α, εισοδήματα που είχε κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, καθεστώς κατοικίας (ιδιοκτήτη, φιλοξενία κλπ), IBAN λογαριασμού τράπεζας με τον αιτούντα δικαιούχο ή συδικαιούχο, κινητή και ακίνητη περιουσία (αξία ακινήτων, αντικειμενική αξία οχημάτων, τόκοι, καταθέσεις κλπ)

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να προσέλθετε στο δήμο για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών