Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε  η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 του ΟΑΕΔ με ημερομηνία λήξης υποβολής, την 30/12/2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε  πατώντας εδώ. 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών