ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι του νησιού μας, ενόψει και της αυξημένης ζήτησης νερού κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, να περιορίσουν την κατανάλωση του στις απόλυτα αναγκαίες χρήσεις, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις, όπως είναι οι εκ περιτροπής διακοπές στην υδροδότηση του οικισμού.

Η αλόγιστη χρήση και η υπερκατανάλωση των τελευταίων ημερών, καθώς και η προσωρινή αδυναμία άντλησης νερού από το αντλιοστάσιο της Λήμνου λόγω βλάβης, δημιούργησαν προβλήματα που μόνο με τη συμμετοχή όλων μας μπορούν να ξεπεραστούν.

Ενέργειες όπως, πλύσιμο εξωτερικών χώρων και αυλών, πλύσιμο αυτοκινήτων με λάστιχο, αλόγιστη οικιακή χρήση και πότισμα, θα πρέπει να σταματήσουν άμεσα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία επάρκεια.

Το νερό, ως το πολυτιμότερο αγαθό, αποτελεί πλούτο για το νησί μας και οφείλουμε όλοι μας να τον διασφαλίζουμε ως κόρη οφθαλμού.

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών