Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

Ο Δήμος Ψαρών ενημερώνει, ότι σύμφωνα με  το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4304/2014 (ΦΕΚ 234/23-10-2014 τ.Α’) παρέχεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 30/10/2014.

Συγκεκριμένα

1.      Ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31-12-2009 (σχετ. Ν. 4257/2014, Ν. 3801/2009), όπου οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους είτε εφάπαξ με απαλλαγή όλων των προσαυξήσεων (100%) και έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, είτε μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς την καταβολή προσαυξήσεων με ελάχιστη καταβολή δόσης 150 ευρώ.

 2.      Ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 1-01-2010 μέχρι 31-12-2011 (σχετ. Ν. 4257/2014), όπου οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους είτε εφάπαξ με απαλλαγή όλων των προσαυξήσεων (100%), είτε σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή των προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων (προβλέπεται απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων για καταβολή μέχρι 24 δόσεις) με ελάχιστη καταβολή δόσης 100 ευρώ.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση μπορούν να παραλαμβάνονται:

  • Με υποβολή στα γραφεία του Δήμου ή,
  • Μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) από δημόσια υπηρεσία (ΚΕΠ) ή,
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση psara2@otenet.gr

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στα γραφεία του Δήμου, ή πατώντας σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει:

Μέχρι 28 Νοεμβρίου 2014

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης ρύθμισης, ώστε να μπορέσουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς το Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο ή στο τηλέφωνο 22743 50111 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών