Χθες, Κυριακή 7-9-2014 και ώρα 19.00 συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών με θέμα την εκλογή του προεδρείου καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο από 1-9-2014 έως 5-3-2017, όπως προβλέπεται από το νόμο 3852/2010.

NeoDimotikoSimboulio2014_small.jpg

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συναίνεσης, γεγονός που αποδεικνύεται και από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ψήφισαν με μυστική ψηφοφορία 12 δημοτικοί σύμβουλοι καθώς απουσίαζε η δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας Φρατζέσκου Αθηνά.

Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εξελέγη η κ.Κούτικα Αγγελική, αντιπρόεδρος η κ. Κουτσοδόντη Αγγελική  και γραμματέας η κ. Κουτσοδόντη Βασιλική.  

Για την Οικονομική Επιτροπή της οποίας πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος εξελέγησαν από την πλευρά της πλειοψηφίας ως τακτικά μέλη οι κ.κ Δημητρέλης Νικόλαος, Θυριανός Μιχαήλ, Κουτσοδόντη Καλλιόπη και Παπαμιχάλης Ιωάννης και ως αναπληρωματικά οι κ.κ Μπεναρδής Γεώργιος, Βασιλικής Ιωάννης και Κουτσοδόντη Βασιλική. Από την πλευρά της μειοψηφίας ως τακτικά μέλη  ο κ. Χατζησκουλίδης Χρήστος και η κ. Φρατζέσκου Αθηνά και ως αναπληρωματικά η κ. Μπουλαζέρη Μαργαρίτα και η κ. Κουτσοδόντη Αγγελική.

 

Για το Δήμο Ψαρών        

Ο Δήμαρχος               

Βρατσάνος Κωνσταντίνος  

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών