04/2019 ΑΔΣ 30/15-03-2019 Αποδοχή πιστώσεων (συμπληρωματική κατανομή) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοση των πιστώσεων αυτών στις σχολικές επιτροπές

Ο4/2019 ΑΔΣ 31/15-03-2019 Αποδοχή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοση των πιστώσεων αυτών στις σχολικές επιτροπές 

04/2019 ΑΔΣ 32/15-03-2019 Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου

04/2019 ΑΔΣ 33/15-03-2019 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Ψαρών

04/2019 ΑΔΣ 34/15-03-2019 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Δήμου Ψαρών 

04/2019 ΑΔΣ 35/15-03-2019 Συμμετοχή του Δήμου Ψαρών στην Πανελλαδική Εθελοντική Δράση «Let’s do it Greece 2019»

04/2019 ΑΔΣ 36/15-03-2019 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα. Εξειδίκευση πίστωσης

04/2019 ΑΔΣ 37/15-03-2019 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα. Εξειδίκευση πίστωσης

 

 

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών