19/2018 ΑΔΣ 102/14-10-2018 Ορισμός εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ψαρών.

19/2018 ΑΔΣ 103/14-10-2018 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018.

19/2018 ΑΔΣ 104/14-10-2018 Διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο της 21ης Οκτωβρίου 1912 Απελευθερώσεως των Ψαρών- Εξειδίκευση πίστωσης.

19/2018 ΑΔΣ 105/14-10-2018 Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου- Εξειδίκευση πίστωσης.

19/2018 ΑΔΣ 106/14-10-2018 Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι».

19/2018 ΑΔΣ 108/14-10-2018 Αποδοχή ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι, της Πράξης: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ψαρών».

19/2018 ΑΔΣ 111/14-10-2018 Αποδοχή ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι, της Πράξης: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ψαρών».

19/2018 ΑΔΣ 112/14-10-2018 Αποδοχή ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ, της Πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και αντιυπερτασικού εξοπλισμού στα σχολικά κτήρια Δημοτικού και Γυμνασίου του Δήμου Ψαρών».

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών