14/2018 ΑΔΣ 72/24-07-2018 Έκδοση Ψηφίσματος συμπαράστασης για τους πληγέντες και τα θύματα των φονικών πυρκαγιών της Αττικής.

14/2018 ΑΔΣ 73/24-07-2018 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016

14/2018 ΑΔΣ 74/24-07-2018 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι»

14/2018 ΑΔΣ 75/24-07-2018 Έγκριση για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020» και ειδικότερα στην πρόσκληση: «Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην καταγραφή και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας (ΟΧΕ)»

14/2018 ΑΔΣ 76/24-07-2018 Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων θερινής περιόδου 2018

14/2018 ΑΔΣ 77/24-07-2018 Αίτημα Δήμου Ψαρών για την ανακήρυξη των Ψαρών ως «Ηρωικό Νησί»

14/2018 ΑΔΣ 79/24-07-2018 Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2018

14/2018 ΑΔΣ 80/24-07-2018 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στη Μυτιλήνη

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών