13/2018 ΑΔΣ 67/26-06-2018 Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 για τη Δράση 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

13/2018 ΑΔΣ 68/26-06-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κατασκευής για την αναπαράσταση ανατίναξης της πυριτιδαποθήκης στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού της Επετείου του Ολοκαυτώματος.

13/2018 ΑΔΣ 69/26-06-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας στο πλαίσιο διοργάνωσης έκθεσης ζωγραφικής και παρουσίασης ιστορικού ντοκιμαντέρ.

13/2018 ΑΔΣ 70/26-06-2018 Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας στα μέλη της θεατρικής παράστασης «Το μεγάλο μας τσίρκο».

13/2018 ΑΔΣ 71/26-06-2018 Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

 

 

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών