20/2017 ΑΔΣ 91/03-12-2017 Αποδοχή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοση των πιστώσεων αυτών στις σχολικές επιτροπές.

20/2017 ΑΔΣ 92/03-12-2017 Παράταση προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Ψαρών

20/2017 ΑΔΣ 93/03-12-2017 Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο εορτασμού των Χριστουγέννων

20/2017 ΑΔΣ 94/03-12-2017 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χίου και του Δήμου Ψαρών για την πράξη: Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών

20/2017 ΑΔΣ 95/03-12-2017 Διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών

20/2017 ΑΔΣ 96/03-12-2017 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και ψήφιση πίστωσης των δαπανών μετακίνησης του

20/2017 ΑΔΣ 97/03-12-2017 Αναμόρφωση προυπόλογισμού εσόδων-εξόδων 2017

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών