Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμαρχος

Βρατσάνος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

Βασιλική Ευαγγελία

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κουτσοδόντη Βασιλική

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Χατζησκουλίδης Χρήστος

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Κούτικα Αγγελική

Δημοτικός Σύμβουλος

Βασιλικής Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

Βρατσάνος Μάρκος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημητρέλης Νικόλαος

Δημοτική Σύμβουλος

Κουτσοδόντη Αγγελική

Δημοτική Σύμβουλος

Κουτσοδόντη Καλλιόπη

Δημοτικός Σύμβουλος

Μπεναρδής Γεώργιος

Δημοτική Σύμβουλος

Μπουλαζέρη Μαργαρίτα

Δημοτικός Σύμβουλος

Παπαμιχάλης Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

Τσαπής Μάρκος
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών