Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμαρχος

Βρατσάνος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

Κουτσοδόντη Καλλιόπη

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κουτσοδόντη Βασιλική

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Χατζησκουλίδης Χρήστος

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Κούτικα Αγγελική

Δημοτική Σύμβουλος

Βασιλική Ευαγγελία

Δημοτικός Σύμβουλος

Βασιλικής Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

Βρατσάνος Μάρκος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημητρέλης Νικόλαος

Δημοτική Σύμβουλος

Κουτσοδόντη Αγγελική

Δημοτικός Σύμβουλος

Μπεναρδής Γεώργιος

Δημοτική Σύμβουλος

Μπουλαζέρη Μαργαρίτα

Δημοτικός Σύμβουλος

Παπαμιχάλης Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

Χαχούλης Φώτιος
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών